English | Български
Вие сте тук: Начало » Индекс Изберете шрифт: A | A | A
Методология Описание на индикаторите и начина на изчисляване (виж тук)

Индекс "Местни условия за правене на бизнес"

Индексът „Местни условия за правене на бизнес” 2011 се издава за втора година и има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес.

Индексът включва всички 28 области в България, като всяка е представена от един град – областният център. Оценката се формира от резултата на всеки град по десетте индикатора.

Трите основни изследвани области „Данъци и такси”, „Администрация” и „Икономическа активност” са оценени чрез десет индикатори: 1) местни данъци, 2) местни такси, 3) електронно управление, 4) разрешително за строеж, 5) регистър на собствеността, 6) възприятие за корупция, 7) заетост, 8) работна заплата, 9) образование на заетите и 10) чужди инвестиции. 

Община: В. Търново
Регион: Северен Централен Регион
Население: 87746

Годишен Индекс 2011

Крайно класиране Крайно класиране 1-28 Местни данъци Ниво на местните данъци Местни такси Ниво на местните такси Електронно управление Електронни услуги и Едно гише Разрешително за строеж Разрешително за строеж - време за изадаване и трудности Публични регистри Регистри - имотен; общинско имущество; сделки с общински имоти Корупция Възприятие за корупция в местната власт Заетост Коефициент на заетост - 15 и повече навършени години (2010 година) Работна заплата Средна годишна работна заплата на наетите лица за 2009 година Образование на заетите Дял на заетите с висше образование към 2008 година Чуждестранни инвестиции ПЧИ в нефин. предприятия с натрупване на човек към 31.12.2009 г.
В. Търново 222826187212514224

Благодаря. Съобщението ви е изпратено успешно.

ИЗПРАТИ